Oferta

Nasza oferta:

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH:

 • oczyszczanie terenu z samosiewów,
 • wywóz ziemi i gruzu,
 • niwelacje terenu.

PRACE ZIEMNE:

 • skarpowanie,
 • niwelacje terenu,
 • wykopy pod oczka wodne,
 • wykopy pod fundamenty.

PRACE MELIORACYJNE:

 • wykopy i udrożnianie rowów melioracyjnych,
 • wykopy i udrożnianie rowów przydrożnych.

PRACE INSTALACYJNE:

 • wykopy pod gruntowe wymienniki ciepła,
 • wykopy pod instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne,
 • wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • wykopy pod drenaż.

USŁUGI PRZEWOZOWE:

 • przewóz sprzętu budowlanego,
 • przewóz sprzętu ogrodniczego,
 • przewóz samochodów.

USŁUGI POZOSTAŁE:

 • koszenie trawników,
 • odśnieżanie.